BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

GS.TS. Trần Thanh Hải, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

Phó Trưởng ban

GS.TS. Bùi Xuân Nam, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Triệu Hùng Trường, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

TS. Trần Đức Huân, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS Nguyễn Văn Xô, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

ThS Hà Văn Thủy, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS Đào Huy Du, Trường ĐH CN Thái Nguyên

PGS.TS Trần Thế Văn, Trường ĐH SPKT Hưng Yên

TS. Đoàn Yên Thế, Trường ĐH Thủy Lợi

TS. Đỗ Trung Hiếu, Viên cơ khí năng lượng và Mỏ

TS. Lưu Hồng Việt, Công ty Cognex Việt Nam

Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Khoa học công nghệ Mỏ KCM – Vinacomin

Ông Nguyễn Vũ Cường, Tổng công ty thiết bị điện – Đông Anh

Ông Nguyễn Xuân Huy, Công ty TNHH Cơ khí chính xác, Dịch vụ & Thương mại Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Thống, Viện KHCN Mỏ

Ông Nguyễn Hải Long, Công ty CP cơ khí Mạo Khê-Vinacomin

Ông Lê Văn Minh, Công ty than Vàng Danh – Vinacomin

Ông Phạm Xuân Phi, Công ty CP Công nghiệp ô tô Vinacomin

Ông Nguyễn Văn Sơn, Công ty than Hà Lầm – Vinacomin

Ông Phạm Anh Tuấn, Công ty CP Cơ khí Hòn Gai –Vinacomin

Ông Trần Hữu Phúc, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Ông Đào Viết Tuấn, Ban Cơ điện – Vận tải-TKV

BAN KHOA HỌC

Trưởng ban

PGS.TS. Khổng Cao Phong, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

Phó trưởng ban

TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

TS Trần Đức Huân, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Kim Ngọc Linh, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Phạm Trung Sơn, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Đinh Văn Thắng, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Nguyễn Văn Xô, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Đỗ Như Ý, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường ĐH Mỏ-Địa chất

PGS.TS Trần Thế Văn, Trường ĐH SPKT Hưng Yên

TS. Đoàn Yên Thế, Trường ĐH Thủy Lợi

PGS.TS Đào Huy Du, Trường ĐH CN Thái Nguyên

TS. Đỗ Trung Hiếu, Viện cơ khí năng lượng và Mỏ

TS. Hà Văn Tuấn, Tập đoàn KYUSHU

TS Ngô Mạnh Tiến, Viện Vật lý – Viện Hàn Lâm và Khoa học Việt Nam

TS. Phạm Ngọc Minh, Viện công nghệ thông tin-Viện Hàn Lâm và Khoa học VN

Ông Trương Hồng Thanh, Công ty Ứng dụng giải pháp công nghệ ASTEC

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Phó Trưởng ban

TS. Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

TS. Trần Đức Huân, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Đức Khoát, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

PGS.TS. Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

TS. Trần Đức Huân, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó ban

TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

TS. Hồ Việt Bun, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Đặng Văn Chí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Nguyễn Đăng Tấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Lê Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS. Kim Cẩm Ánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS. Trần Viết Linh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS. Nguyễn Tiến Sỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS. Phạm Thị Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất